Østfold Lydavis - Uke 10 2020

For 2 årsiden startet 4 fylkeslag opp Rådgivningskontoret for syn, terskelen har blitt lavere og flere tar kontakt. Blindeforbundet oppnevnt i ett offentlig utvalg for å diskutere fremtidens BPA. Hør om Offensiv 2020-2024. Målet er å gjøre Blindeforbundet mer relevant for flere. Programleder Mikael Bentsen

Last ned episode