Østfold Lydavis - Uke 48 2020

Lørdag 21. november var det årsmøte i Blindeforbundet Østfold. Margrethe Grothe er gjenvalgt som leder. Du får høre årsmelding, regnskap, budsjett og valget.

Last ned episode