react container Episode 3 - Oppmerksomhet - endelig