Diabetes-øye

Illustrasjon av hvordan netthinnen hos en pasient med diabetes retinopati kan se ut. De første forandringene ved diabetes er små utposninger på blodårene (som ses som røde prikker i netthinnen) og små blødninger. Økende skade gir små blødninger og blodårer kan tettes igjen, og det blir dårlig ernæring i netthinnen. Netthinnen forsøker å reparere dette med å danne nye blodårer. Disse er av dårlig kvalitet og vokser uten kontroll og kan derfor gjøre stor skade ved å gi større blødninger, arrdannelser, netthinneløsning og i verste fall blindhet. Skadede blodårer kan lekke og det gir hevelse i skarpsynet og fører til nedsatt syn. (Foto: Overlege Maja Gran Erke, Øyeavdelingen OUS)

Diabetes-øye
Klikk for full størrelse… Størrelse:: 30.7 KB