Norges Blindeforbunds syn på forslaget til endringer i brillestøtten

24. mai 2022 la Regjeringen fram forslag til nye retningslinjer for brillestøtte. Her finner du våre synspunkter på forslaget.

nei
ja
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/nyhetsarkivet/norges-blindeforbunds-syn-pa-forslaget-til-endringer-i-brillestotten
Vårt syn på forslaget til endringer i brillestøtten
nei
Lenkeknapp
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/nyhetsarkivet/norges-blindeforbunds-syn-pa-forslaget-til-endringer-i-brillestotten
Les vårt syn på forslaget til endringer i brillestøtten her
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja