Fakta om barnebriller

De nye retningslinjene gjelder for stønad til briller til barn som trenger behandling for og/eller forebygging av amblyopi, som er en tilstand hvor synet er dårligere på det ene øyet. Kravet er at det kan få konsekvenser for synet hvis barnet ikke får briller.

Mange vil være ferdigbehandlet innen man fyller 10 år. Derfor kreves det en særskilt begrunnelse for de som trenger briller lenger enn dette. Det å trenge briller for å fungere på skolen eller i lek og sport er ikke noe selvstendig grunnlag for støtte.

Blindeforbundet er blant annet kritisk til at NAV har som hovedregel at barn ikke vil få støtte etter at de er 10 år. Dermed risikerer barn over 10 år som er sterkt langsynte og trenger dyre briller til skolearbeid, lek og idrett å miste støtten. Da vil foreldrenes lommebok avgjøre om disse kan få de brillene de trenger fremover, der NAV tidligere har dekket disse.