Tegn på dårlig syn hos barn

Brytningsfeil (nærsynthet, langsynthet, astigmatisme, presbyopi) resulterer i et uskarpt bilde som faller på netthinnen.

Å gå rundt med ukorrigerte brytningsfeil påvirker personer i alle aldre. Mange barn sliter med skolearbeid fordi de trenger briller. Økt bruk av digitale medier øker dessuten kravet til å ha godt syn.

Det er viktig å sikre at alle barn, unge med synsproblemer og/eller synshemminger får hjelp så tidlig som mulig slik at de bl.a. får fullført skole og utdanning på lik linje med sine jevnaldrende. Syn kan gå tapt dersom enkelte synsfeil ikke oppdages tidlig nok, fordi synet utvikles helt til barnet når ungdomsskolealder.

Her er tegn på at barnet ser dårlig:

 • Skjeler av og til eller konstant
 • Unormal hodestilling
 • Myser
 • Gnir seg eller tar seg ofte til øynene
 • Dekker til ett øye når han/hun skal lese
 • Rapporterer om dobbeltsyn
 • Problemer med å se på tavla, setter seg gjerne nærmere
 • Rapporterer uklart syn ved lengre tids nærarbeid
 • Blir fort trett av synskrevende arbeid og unngår å lese eller arbeide på nært hold
 • Lese- og/eller skrivevansker
 • Ofte hodepine
 • Oppmerksomhet- og/eller konsentrasjonsvansker
 • Motoriske vansker: Oppfører seg klumsete, dunker stadig bort i dørkarmer e.l.
 • Vansker med avstandsbedømmelse, for eksempel problemer med å ta imot ball
 • Eleven har ikke forventet faglig fremgang.