Norges Blindeforbund vil ha slutt på forskjellsbehandlingen

av familier basert på barns behov for briller og krever at alle barn skal få dekke briller de trenger fra det offentlige. Det kan ikke være avhengig av om man ser dårlig på «riktig måte».

Briller er ikke noe luksusprodukt. De aller fleste barn vil helst slippe å ha dem. Med riktig tilpassing sikrer vi at ingen barn får briller de ikke trenger.

Gjennom å arbeide for gratis briller til alle barn som trenger det, får vi til noe som er viktig for synet til mange barn i vår målgruppe, samtidig som det vil være en viktig sak for synet til barn flest.