Synstolking

Motiv

«Støtte» viser to av Widerbergs smale menneskefigurer, en kvinne og en mann lenende mot hverandre slik at de gir felles støtte. I bakgrunnen er et hjerte som rommer de to.

Farger

Menneske er tegnet i mørk blå streker med grønne sjatteringer.  Hjertet i bakgrunnen er lys blått med dyp rødt i sentrum. Feltene rundt hjertet er i mørkere blå med sjatteringer av grønt.