Syntolking

Motiv

Bildet «tidlig høst» er klassisk Eva Langaas. Vi ser bratte, dominerende fjell som dominerer landskapet. Menneskene har bygget sine gårder langs vannene under fjellene og viser Langaas sin hensikt «- Mine landskap var, og er, en protest mot den volden jorden utsettes for i vår tid. Jeg ønsker å gjøre folk oppmerksomme på det vi har av vakker natur, mange ler av det, men jeg mener det. - Eva Langaas» Eva Langaas hentet mange av motivene sine fra nordnorsk natur. Her, under de abstraherte, høyreiste fjellene finner en liten husklynge. Slik er også «Liten by».

Farger

Fargene er typisk Langaas. Gult, grønt, blått og rødt gir en nydelig balanse og spennende opplevelse.