Sammen for bedre øyehelse i Norge

Både Blindeforbundet og Specsavers er opptatt av at folk jevnlig sjekker synet sitt.  For de fleste skjer det store endringer med synet i løpet av livet, og mange sliter med synsproblemer som lett kunne vært unngått.  Mange hadde hatt en mye bedre hverdag, både på jobb og hjemme, om de hadde hatt riktige briller og linser! 

Blindeforbundet er spesielt opptatt av at folk bør sjekke synet sitt for at potensielt alvorlige synslidelser skal bli oppdaget i tide.  I noen tilfeller kan øyesykdommer, som i verste fall kan føre til blindhet, behandles dersom de oppdages tidlig.

Specsavers har 75 butikker i hele landet og er en optikerkjede som ligger langt fremme når det gjelder fokus på øyehelse og klinisk ekspertise.

Blindeforbundet og Specsavers har inngått et strategisk og langsiktig partnerskap og har sammen som målsetning å jobbe aktivt sammen for å gjøre nordmenn oppmerksomme på viktigheten av å ta vare på synet.