Grå stær er en av de viktigste årsakene til at mennesker i fattige land mister synet. Mange timer ute i sterkt sollys, uten noen form for beskyttelse for øynene, er en sterkt medvirkende årsaker til at sykdommen gjør både unge og eldre mennesker blinde i solrike land, spesielt i Afrika og Asia. 

 Dette er bakgrunnen for at Stormberg valgte å lansere sin egen solbrillekolleksjon på det norske markedet. Solbrillene skal ikke bare bidra til at flere av deres kunder skal ta vare på synet sitt når de er ute på tur – de skal også gi synet tilbake til tusenvis av mennesker i Nepal. Nepal er et av landene i verden som er hardt rammet av blindhet på grunn av grå stær.

-  Da vi hørte om denne sammenhengen mellom sollys, mangel på solbriller og svekket syn, ønsket vi å gjøre noe for å hjelpe mennesker i verden som har mulighet til å få synet tilbake.  Å gjøre dette på en måte som også gjør våre egne turglade kunder oppmerksom på viktigheten av å bruke solbriller når de er ute, gir dobbel mening for oss, sier Steinar J. Olsen, daglig leder i Stormberg.

 I Norge er det mange som opplever å få synet svekket av grå stær når de kommer opp i årene. Men de færreste i Norge blir helt blinde av sykdommen, og dessuten bor vi i et land hvor vi er heldig og får en operasjon på det offentliges regning når vi rammes av grå stær.  Den samme muligheten har man ikke i et land som Nepal. Når synet blir borte, mister de fleste i fattige land også muligheten til å forsørge seg selv og familien – eller fullføre skolegang.

-  Det gir stor mening også for Blindeforbundet å samarbeide med Stormberg om en solbrillekolleksjon som både skal sørge for å ta vare på synet til deres kunder og samtidig endre livet til så mange mennesker et annet sted i verden, sier generalsekretær i Norges Blindeforbund, Arnt Holte.