Førerhund velkommen!

Visste du at nyttehunder har adgang til butikker og spisesteder?

En førerhund som ser inn i kameraet

Takk for at du ønsker førerhunder velkommen!

Forbudet mot husdyr i næringsmiddelvirksomheter gjelder ikke førerhunder og andre servicehunder for funksjonshemmede. Hunden kan være med i de delene av butikken og spisestedet hvor du som kunde har adgang.

En førerhund har etter likestillings- og diskrimineringsloven også adgang til å være med i en drosje. Eneste unntak er «allergidrosjer» som er tydelig merket.

Disse bestemmelsene er viktig for at en funksjonshemmet skal ha samme mulighet til å delta i samfunnet som alle andre.

Takk for at du ønsker førerhunder velkommen!

Forsiden av brosjyren "Gode råd i møte med synshemmede"

Gode råd i møte med synshemmede

Å være synshemmet er ofte upraktisk. Mange blinde og svaksynte ønsker derfor hjelp i forskjellige situasjoner. Vi har laget en brosjyre som forklarer hvordan du møter og best mulig ledsager en med nedsatt syn. Vårt mål med denne brosjyren er at kunnskap og praktiske råd kan være med på å fjerne noe av usikkerheten.

Brosjyren finner du her

Aktuelle linker

Hva er en nyttehund?

Med nyttehund forstås «Førerhund eller servicehund som er spesielt trent til å utføre oppgaver for blinde eller sterkt svaksynte personer eller for personer med fysisk funksjonsnedsettelse».

Tips til deg som jobber på et spisested

Restaurantbesøk er koselig, og du kan hjelpe til med hyggefølelsen. Si derfor gjerne hvem du er når vi møtes, og snakk direkte til meg, ikke ledsageren min.

  • Når du henvender deg til den synshemmede: legg hånden på skulderen til vedkommende, så forstår han/hun hvem du snakker til.
  • Når du serverer maten: fortell om det er noe på tallerkenen som ikke skal spises.
  • Hvis du forestiller deg tallerkenen som en klokkeskive, kan du gjerne fortelle hva som ligger på kl. 12, kl 6 osv ...
Tips til deg som jobber i butikk

Det er ikke så enkelt å finne riktig vare i butikken uten å se. Når en blind eller svaksynt kommer inn i butikken, er det hyggelig om du spør de ønsker hjelp.

  • Du behøver ikke heve stemmen når du snakker til meg
  • La meg ta deg i armen og følge dine bevegelser
  • Ikke ta kontakt med førerhunden min uten å spørre meg først
  • For en synshemmet er det forvirrende å bli forlatt i et åpent rom. Finn et sted han kan sitte eller en vegg å lene seg mot. Da har han et holdepunkt.
Tips til deg som er drosjesjåfør
  • Husk at den synshemmede ikke kan se at det er en drosje som kommer. Gå gjerne ut av bilen for å følge den synshemmede frem til bildøren.
  • Hvis han har med førerhund kan du spørre hvor han vil ha hunden. Normalt vil han ha den i bagasjerommet, hvis det er en stasjonsvogn, eller på gulvet hvis bilen er en vanlig sedan.
  • Når dere har kommet frem åpner du døren, følger ham inn på fortauet og viser i hvilken retning han skal gå.

 

Bilde av av klistremerket

Bestill merker til din arbeidsplass

Vi ber deg om hjelp til å feste merket «Førerhund velkommen» godt synlig på din arbeidplass.

Det gjør at en synshemmet som kommer i følge med seende vet at de slipper ubehaget ved å bli nektet adgang. Merket er også et signal til andre kunder om at virksomheten viser samfunnsansvar og tar hensyn til alle.

Vi sender deg med glede et ark med klistremerker i ulike størrelser!

(Obs! Vi venter flere merker fra trykkeriet og sender dem ut så fort vi har dem i hus)