Takk for at du ønsker førerhunder velkommen!

Forbudet mot husdyr i næringsmiddelvirksomheter gjelder ikke førerhunder og andre servicehunder for funksjonshemmede. Hunden kan være med i de delene av butikken og spisestedet hvor du som kunde har adgang.

En førerhund har etter likestillings- og diskrimineringsloven også adgang til å være med i en drosje. Eneste unntak er «allergidrosjer» som er tydelig merket.

Disse bestemmelsene er viktig for at en funksjonshemmet skal ha samme mulighet til å delta i samfunnet som alle andre.

Takk for at du ønsker førerhunder velkommen!

nei
En førerhund som ser inn i kameraet
ja
nei
Lenkeknapp
Innstillinger for panel
nei
Innstillinger
ja