Førerhundens dag

Årets Førerhundens dag er onsdag 28. april 2021. Temaet er "trygghet i trafikken"

Syklist og førerhundbruker på kollisjonskurs på gang- og sykkelvei.

Førerhund - hjelper og venn i hverdagen

Hvert år på den siste onsdagen i april er det førerhundens dag. Dagen benyttes til å sette fokus på et aktuelt tema og i år er det "trygghet i trafikken".

I en tid der vi oppfordres til å holde god "smitteavstand" til andre, er det mange synshemmede som sliter med frykt for å bli smittet. Ved trengsel på fortau og gangveier skal det lite til for å havne i ubehagelige situasjoner for en med nedsatt syn.

Personer med nedsatt syn kan lett miste mye informasjon om trafikkbildet. Mange synshemmedes oppfatning av omgivelsene baserer seg i stor grad på hørselsinntrykk.

Et sted der det ofte oppstår konflikter er på gang- og sykkelveier, på skogsbilveier og på veier uten fortau. Førerhunden er nemlig lært opp til å holde kanten på venstre side av veien, og veldig mange andre gående holder gjerne høyre side på disse veiene. Da kan det fort bli trangt når de møtes.

I en fersk undersøkelse Opinion har gjennomført for oss, svarer over halvparten av førerhundbrukerne at dette skaper utfordrende situasjoner.

Blindeforbundet og Trygg trafikk anbefaler alle å gå på venstre side.

Ifølge Trygg trafikk vet ikke 1 av 4 hvilken side av veien de skal gå på. Veitrafikkloven sier at gående skal holde til venstre på bilveier, så lenge det er trygt. Trygg trafikk anbefaler at vi bør gå til venstre overalt, og at syklistene bør sykle på høyresiden. Venstregåing gjør at fotgjengere får bilister og syklister mot seg på samme side.

– Da kan vi kommunisere med dem vi møter ved å gi tegn og signalisere hva vi vil gjøre for å unngå ulykker. Ved høyregåing får vi syklister og bilister i ryggen, og vet ikke om vedkommende som kommer bak er trøtt, uoppmerksom eller ruset.

Ved å gå til venstre tar vi også hensyn til førerhundbrukere og andre med nedsatt funksjonsevne, sier Ingrid Trømborg, kommunikasjonssjef i Trygg trafikk.
Hun legger til at felles regel på alle veityper der det er flere trafikantgrupper, vil gjøre regelen enklere å huske for både barn og voksne.

En kaffekopp og en bunke brettede aviser

Presseoppslag

Det er ventet mange fine presseoppslag i tiden rundt førerhundens dag. Flere av sakene står på trykk i papirutgavene, eller ligger bak betalingsmur på nett. Mange nettaviser tilbyr for tiden rimelige prøveabonnement i en periode, så er du nysgjerrig så sjekk om avisen tilbyr dette.

TV/ radio:

Riksmedier:

Lokalaviser:

 Pressemelding:

Skråstilt plakat: Tekst Førerhundvettreglene Jeg jobber når selen er på. Ikke klapp, snakk eller ta øyekontakt med meg Hold hunden din på avstand, så vi ikke møtes for tett Gi deg gjerne til kjenne, og fortell eieren min at du har med hund Hvis jeg går uten sele, spør eieren min om det er greit før du slipper din hund bort til meg Gi meg ikke godbiter – det er det bare eieren min som får gjøre Hvis du vil gjøre oppmerksom på en fare, si fra til eieren min Hvis jeg går uten sele kan du spørre eieren min om å få klappe meg Tusen takk!

Førerhundvettreglene

Tidligere har vi lansert Førerhundvettreglene, syv punkter du må huske når du møter på en førerhund. Med koronasituasjonen vi har nå, er reglene er minst like viktige siden helsemyndighetene anbefaler at vi holder god avstand til andre. Hvis hundeeiere og folk flest lærer seg reglene, vil det bety en mye enklere og tryggere hverdag for både dem selv og landets cirka 300 førerhundbrukere.   

  1. Jeg jobber når selen er på. Ikke klapp, snakk eller ta øyekontakt med meg
  2. Hold hunden din på avstand, så vi ikke møtes for tett
  3. Gi deg gjerne til kjenne, og fortell eieren min at du har med hund
  4. Hvis jeg går uten sele, spør eieren min om det er greit før du slipper din hund bort til meg
  5. Gi meg ikke godbiter – det er det bare eieren min som får gjøre
  6. Hvis du vil gjøre oppmerksom på en fare, si fra til eieren min
  7. Hvis jeg går uten sele kan du spørre eieren min om å få klappe meg

 
Ikke forstyrr. Tusen takk.