Aktivitetshelg

Fysisk aktivitet på Hurdal syn- og mestringssenter.

Dato: Fra 01.09 kl. 18:00 til 03.09 kl. 14:00
Fylke: Akershus
Kontakt:
Bindende påmelding innen 26. juni til fylkeslagets kontor.
Tlf: 63 81 54 55 eller Vo utvalgets leder: Ingunn Kleven, tlf. 995 06 092
mail: akershus@blindeforbundet.no

Voksenopplæringsutvalget i Norges Blindeforbund Akershus gjentar suksessen fra 2016, og inviterer medlemmene til en helg med fysisk aktivitet som tema. Det blir både inne- og uteaktiviteter. Egnede klær og sko må tas med.

 

Egenandel kr 800 + kr 130 pr døgn for enkeltrom. 

Egenandel transport kr 100.

Transport settes opp etter påmeldingen. 

Det blir barnepass for de som har behov for det. 

Fremmøte fredag kl 18.00. Hjemreise søndag kl 14.00.

 

Bindende påmelding til fylkeslagets kontor tlf 63 81 54 55  

eller mail: akershus@blindeforbundet.no eller til VO-utvalgets leder Ingunn Kleven tlf 995 06 092innen 26. juni 2017.

Er det noe vi bør ta hensyn til – gi beskjed ved påmeldingen.