Aktivitetshelg på Hurdal syn- og mestringssenter

Aktivitetshelg

Dato: Fra 01.06 kl. 18:00 til 03.06 kl. 14:00
Fylke: Akershus
Kontakt:
Norges Blindeforbund Akershus

AKTIV HELG PÅ HURDAL SYN- OG MESTRINGSSENTER

Fredag 1. – Søndag 3. juni 2018

Voksenopplæringsutvalget i Norges Blindeforbund Akershus gjentar suksessen fra 2016 og 2017, og inviterer medlemmene til en helg med fysisk aktivitet som tema. Selv om dette ikke er en helg bare for de med Diabetes, vil vi ha fokus på dette. Mange lever i faresonen for å få Diabetes, derfor skal vi ha fokus på kosthold og fysisk aktivitet, dette for å forebygge Diabetes. Det blir både inne- og uteaktiviteter. Egnede klær og sko må tas med.

Noen har spurt om muligheten for en litt lengere tur på tandem-sykkel. Vi prøver å få til en tur lørdag eller søndag, men det blir da på bekostning av noe annet. Det vil foregå parallelle aktiviteter ved siden av syklingen. Gi beskjed ved påmelding, dersom du ønsker å delta på en lengere sykkeltur, så prøver vi å ordne med nok sykler og piloter.

Egenandel kr 800 + kr 130 pr døgn for enkeltrom. Egenandel transport kr 100.

Transport settes opp etter påmeldingen. 

Det blir barnepass for de som har behov for det. 

Fremmøte fredag kl 18.00. Hjemreise søndag kl 14.00.

Bindende påmelding innen 4. mai 2018til fylkeslagets kontor

tlf 63 81 54 55 eller e-post: akershus@blindeforbundet.no eller til

VO-utvalgets leder Ingunn Kleven tlf 995 06 092