Lydavis for Akershus

Fylkeslagets lydavis i Daisy kan du få tilsendt hver uke. Det leses inn fra de seks største avisene i Akershus samt meldinger fra fylkeslaget og lokallagene + aktuell informasjon fra Norges Blindeforbund sentralt. Daisyavisa er gratis, og kan bestilles på fylkeslagets kontor tlf 63 81 54 55.


Ingen tilgjengelige utgivelser