Kurs i styre- og organisasjonsarbeid.

Kurs i styre- og organisasjonsarbeid. Foredragsholder vil blant annet være Jørn Pettersen. Målgruppen er lokallagsstyrer og fylkesstyret. Sted: Langbryggen 5, Arendal.

Dato: 12. juni kl. 09:00–17:00
Fylke: Aust-Agder
Arrangør: Norges Blindeforbund Aust-Agder
Kontakt:
Tlf: 37 02 62 08
E-post: aust-agder@blindeforbundet.no

Norges Blindeforbund Aust-Agder fylkeslag inviterer til organisasjonskurs, og oppfordrer alle styremedlemmer i lokallagene og fylkeslaget til å delta.

I skrivende stund jobbes det med å sette sammen endelig program, men her er noen stikkord for dagen: - Organisasjonens oppbygging
- Samarbeid på tvers i organisasjonen
- Roller og oppgavefordeling
- Samarbeid og kommunikasjon
- Gruppeoppgaver

Påmeldingsfrist: Innen 4. mai 2018 til Norges Blindeforbund Aust-Agder på 37 02 62 08 eller på e-post til: aust-agder@blindeforbundet.no.

Hvert lokallag vil bli belastet for kostnader til bevertning for hver enkelt deltaker fra sitt lokallag.

Program sendes til hver enkelt deltaker.
Det serveres varm lunsj.

 

Hilsen
Norges Blindeforbund Aust-Agder fylkeslag.