Møte

Dato: 28. november kl. 17:00–20:30
Fylke: Aust-Agder
Arrangør: Aust-Agders KABBvenner.
Kontakt:
Torbjørg Thorsen, mobil 905 46 490. E-post: tthorsen@getmail.no
Svanhild Møgedal Aas-Hansen, tlf: 37 27 92 80, mobil: 975 87 055. E-post: svanh-aa@online.no

Samling for synshemmede kristne i Aust-Agder.

Påmelding: en av kontaktpersonene innen søndagen før møtet.