Aktivitetsdag med besøk i Vikersundbakken

Dato: 19. august kl. 00:00–00:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
ksk@blindeforbundet.no
32 83 65 00

Tid:   Lørdag 19. august 2017
Sted: Furumo

Det vises til invitasjon i InnSyn 1.17.
Fylkeslaget i Buskerud har nylig hatt et møte med fagkonsulent i Idrettsforbundet, og inngått et samarbeid på aktivitetsdagen.

I tillegg til tidligere program, vil Idrettsforbundet snakke litt om hva de kan bidra med, og det jobbes med å få til et par ekstra aktiviteter, som orientering og Inline – skøyter.

Vi håper det er mange som vil være sammen med oss.
Program og bussavganger sendes til hver enkelt deltaker.

Egenandelen er kr. 600,00 inkluderer besøk i vikersundbakken med kaffe og vaffel, lunsj og transport.

Påmelding på telefon: 32 83 65 00 i uke 25 (19.-23.06) og uke 30 (24. – 28.07).

Påmelding på mail: ksk@blindeforbundet.no innen 28. juli.

 

VEL MØTT!