Åpent møte i Hallingdal

Fylkeslaget inviterer til et åpent og uformelt møte for medlemmer, pårørende og andre interesserte.

Dato: 22. august kl. 18:00–20:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
ksk@blindeforbundet.no
32 83 65 00

Siden lokallaget har ligget litt på vent det siste året, vil fylkeslaget gjerne høre om det er ønskelig og interesse for å starte opp lokallaget igjen, enten slik det har vært, eller om det er andre gode forslag.
Det vil være representanter fra fylkesstyret og administrasjonen til stede.
Vi håper på godt fremmøte og en god diskusjon rundt lokallagets fremtid.

Møtet skal være i kafeen på Hallingdal Feriepark i Ål.
Ingen påmelding, og det blir enkel bevertning.

VEL MØTT!