Bukserud - likepersonskurs - AVLYST

Kurset holdes på Folkets Hus i Drammen.

Dato: 29. mai kl. 10:00–16:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
32 83 65 00
ksk@blindeforbundet.no

Fylkeslaget ønsker å danne et nettverk av og for medlemmer samt et nettverk av og for pårørende.
Likepersonsarbeid innebærer at man har erkjent sin nye hverdag som svaksynt, blind eller pårørende, og vil være til hjelp og støtte for andre i samme situasjon.
Vil du vite mer om likepersonsarbeid, meld deg på.
Målgruppe: Medlemmer og pårørende.
Påmeldingsfrist: Innen 7. mai.