Buskerud - Aktivitetsdag

Aktivitetsdag med besøk i Vikersundbakken

Dato: 19. august kl. 09:00–17:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
ksk@blindeforbundet.no
32 83 65 00

Vi legger opp til en aktivitetsdag på Furumo med besøk i Vikersundbakken. Fullverdig program sendes til de som melder seg på. Påmeldingsfrist er innen 26. juni, og egenandel er kr. 600,00.
Det settes opp fellestransport etter påmeldingen, da vi er avhengig av et visst antall for å organisere dette.
Rammeprogram:
kl. 0915  Avreise fra Hønefoss
kl. 0945  Avreise fra Vikersund
kl. 0900  Avreise fra Drammen
kl. 0930  Avreise fra Hokksund
kl. 0945  Avreise fra Åmot
kl. 1000  Vi møtes i Vikersundbakken
kl. 1030  Kaffe og vaffel i Vikersundbakken
kl. 1115  Avreise fra Vikersundbakken til Furumo
kl. 1145  Informasjon ang resten av dagen på Furumo
kl. 1200  Fysisk aktivitet
kl. 1230  Lunsj
kl. 1330  Fysisk aktivitet
- Boccia
- Lydgeværskyting
- Ballspill
- Turløype
- Ringspill
- Hesteskokasting
kl. 1700  Avreise fra Furumo

Håper mange vil være med oss denne dagen.