Buskerud - årsmøte

Fylkeslagets årsmøte holdes på Scandic Hotell Ambassadeur Drammen

Dato: Fra 14.04 kl. 11:30 til 15.04 kl. 12:30
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
32 83 065 00
ksk@blindeforbundet.no

Innkalling til årsmøte 2018

 

Styret i Buskerud Fylkeslag kaller med dette inn til årsmøte.

Dato: 14. – 15. april
Vi starter med lunsj kl. 11.30 dag 1 og avslutter dag 2 med lunsj kl. 12.30.
Sted: Scandic Ambassadeur Hotell Drammen

Egenandel: kr. 700,00
Tillegg for enkeltrom: kr. 330,00
Dagpakke: kr. 500,00

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt.

Alle som trenger ledsager, må ta med egen til samme pris som for medlemmer.

Bindende påmelding på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.noinnen 9. mars.

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtet.

Velkommen til årsmøtet!


Norges Blindeforbund Buskerud

Kåre Kjennerud /s
fylkesleder

 

                       

Foreløpig Sakliste til årsmøtet 2018:

Sak 1 Åpning ved styreleder med navneopprop, hilsninger og minnestund

Sak 2 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 3 Konstituering

a)  Valg av møteleder

b) Valg av referent

c)  Valg av tellenemd

d) Valg av protokollunderskrivere

Sak 4 Årsmelding 2017

Sak 5 Regnskap og revisjonsberetning for 2017

Sak 6 Revidert budsjett for 2018

Sak 7 Leder har ordet

Sak 8 Gjester har ordet

Sak 9 Innkomne saker

Sak 10 Uttalelser / resolusjoner fra fylkeslaget

Sak 11 Lokal handlingsplan 2018 / 2019

Sak 12 Valg
a) Fylkesstyre
b) Landsstyrerepresentant med to vararepresentanter
c) Valgkomite

Sak 13 Avslutning


Felles middag kl. 18.00 og underholdning etterpå.
Tema for dag 2 blir rettigheter med jurist, Eivind Knudsen.