Buskerud fylkeslag : Års- og høstmøte

Fylkeslaget kaller inn til felles års- og høstmøte.

Dato: 31. oktober kl. 10:00–19:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Buskerud fylkeslag
32 83 65 00
buskerud@blindeforbundet.no

Innkalling til års- og høstmøte 2020

Styret i Buskerud fylkeslag kaller med dette inn til års- og høstmøte.

På grunn av Coronasituasjonen, er det besluttet å samkjøre årets organisasjonsmøter. Møtene avholdes etter reglene om smittevern, og fylkeslaget og hotellet legger til rette for dette.
Hver og en må selv avgjøre om det føles trygt å delta.

Dagen avsluttes med felles middag – se program.

Dato: Lørdag 31. oktober
Sted: Quality Hotel River Station, Drammen
Egenandel: Kr. 250,00

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt.
Alle som trenger ledsager, må ta med egen til samme pris som for medlemmer.

 

Bindende påmelding på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.no innen 20. september

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtene.


Velkommen til års- og høstmøte!


Norges Blindeforbund Buskerud

Kåre Kjennerud /s
fylkesleder

 

Foreløpig Sakliste til årsmøtet 2020:

Sak 1 Åpning ved styreleder og navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3 Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av tellenemd
d) Valg av protokollunderskrivere

Sak 4 Årsmelding 2019

Sak 5 Regnskap og revisjonsberetning for 2019


Sak 6 Revidert / endelig budsjett 2020

Sak 7 Leder har ordet

Sak 8 Gjester har ordet

Sak 9 Innkomne saker

Sak 10 Uttalelser / resolusjoner fra fylkeslaget

Sak 11 Lokal handlingsplan 2020

Sak 12 Valg
a) Fylkesstyre
b) Landsstyrerepresentant med to vararepresentanter
c) Valgkomité

Sak 13 AvslutningForeløpig Saksliste til høstmøtet 2020:

 

Sak 1 Åpning ved styreleder og navneopprop

Sak 2 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sak 3 Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av tellenemd
d) Valg av protokollunderskrivere

 

Sak 4 Styrets forslag til budsjett 2021


Sak 5 Vedtekter

Sak 6 Avslutning

 

 

Program for års- og høstmøte 2020:

 

Kl. 10.00 Oppmøte

Kl. 10.30 Åpning og oppstart av årsmøtet

Kl. 12.30  Lunsj

Kl. 13.30  Årsmøtet fortsetter

Kl. 15.00 Årsmøtet avsluttes

Kl. 15.30 Åpning og oppstart av høstmøtet

Kl. 16.30 Høstmøtet avsluttes

Kl. 17.00 Felles middag på hotellet

Kl. 19.00 Vel hjem