Buskerud fylkeslag - Organisasjonskurs

Kurs for tillitsvalgte i fylkesstyret og lokallagsstyrer.

Dato: 23. august kl. 10:00–15:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Fylkeskontoret
32 83 65 00

Organisasjonsopplæring for tillitsvalgte.