Buskerud fylkeslag - organisasjonskurs

Kurset holdes på Folkets Hus i Drammen.

Dato: 07. mars kl. 09:30–16:30
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
32 83 65 00
ksk@blindeforbundet.no

Kursets innhold vil være organisasjonsarbeid i teori og praksis samt litt om tale- og presentasjonsteknikk.
Målgruppe: Tillitsvalgte i fylkesstyret og lokallag
Påmelding innen 23. februar.
Egenandel: Kr. 350,00