Buskerud fylkeslags høstmøte

Styret i Buskerud fylkeslag kaller med dette inn til høstmøte.

Dato: 29. oktober kl. 09:30–15:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Fylkeskontoret
buskerud@blindeforbundet.no
32836500 / 45879630

Innkalling til høstmøte 2022

 

Styret i Buskerud fylkeslag kaller med dette inn til høstmøte.

Dato: Lørdag 29. oktober 2022 kl. 09.30 – 15.00
Sted: Folkets Hus, Drammen
Ingen egenandel.

 Sakspapirer vil bli sendt ut i den form du ønsker. Husk å gi beskjed ved påmelding om du ønsker papirer elektronisk, i svart eller på punkt. Sakspapirer bes om å bli lest på forhånd og tas med på årsmøtet.
Alle som trenger ledsager, må ta med egen.

Bindende påmelding på tlf. 32 83 65 00 eller e-post buskerud@blindeforbundet.no innen 10. oktober

Vi minner om at kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett på møtet.


Velkommen til høstmøte!


Norges Blindeforbund Buskerud

Kåre Kjennerud /s
fylkesleder

Foreløpig Sakliste til høstmøtet 2022:

Sak 1  Åpning ved styreleder og navneopprop

Sak 2  Godkjenning av innkalling og sakliste

 

Sak 3  Konstituering
a) Valg av møteleder
b) Valg av referent
c) Valg av tellenemd
d) Valg av protokollunderskrivere

 

Sak 4 Budsjettforslag for 2023

Sak 5 Forslag til vedtektsendringer

Program for høstmøte 2022:

Kl. 09.30 Oppmøte med kaffe og noe å bite i

Kl. 10.00 Åpning av høstmøtet

Kl. 10.15 Innledning av Even Røed, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet med temaene TT og BPA
Innledning av Terje André Olsen, forbundsleder
Det legges opp til spørsmål og diskusjon


Kl. 13.00 Høstmøte med budsjettforslag og vedtektsendringer

Kl. 14.00 Lunsj

Kl. 15.00 Hjemreise

Pauser legges inn.