Buskerud - ledsagerkurs

Kurset holdes på fylkeskontoret.

Dato: 19. april kl. 10:00–14:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
32 83 65 00
ksk@blindeforbundet.no

Alle som vil lære ledsagerteknikk i teori og praksis er velkommen.
Påmelding innen 9. april.