Høstmøte - innkalling

Styret i Buskerud Fylkeslag kaller inn til høstmøte på Folkets Hus i Drammen

Praktisk informasjon

  19. november kl. 09:30–16:00

Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
ksk@blindeforbundet.no
32 65 83 00 - 458 79 630

Beskrivelse

Egenandel: kr. 150,00
Felles transport: kr. 50,00 en vei
Påmelding innen 31. oktober
Alle som trenger ledsager, må ta med egen til samme pris som for medlemmer.
Saker som ønskes tatt opp, må være styret i hende senest 23. oktober.

Foreløpig saksliste:
Sak 1  Åpning ved leder Tone Vinje Nybakken
Sak 2  Presentasjon av deltakere, godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 3  Konstituering
- Valg av møteleder
- Valg av referent
- Valg av tellenemd
- Valg av protokollunderskrivere
Sak 4  Styrets forslag til budsjett 2017
Sak 5  VO kurs i 2017
Sak 6  Get going
Sak 7  Gjester har ordet
Sak 8  Innsendte saker
Sak 9  Åpen time - idémyldring
Sak 10 Vi makrerer 50 års jubileum for Lydavisa
Sak 11 Trekning av årets medlemslotteri
Sak 12 Avslutning av høstmøtet