Lokallagsmøte - Ringerike og omegn lokallag

Velkommen til lokallagsmøte

Dato: 25. oktober kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og omegn
Sted: Benterudstua
Påmeldingsfrist: 23. oktober
Kontakt/påmelding:
Randi Myhre
482 98 202

Besøk av psykiatrisk sykepleier Ingunn Fossaas.
Tema: Søvn/søvproblemer.