Midtfylket - innkalling til årsmøte

Du innkalles til årsmøte i lokallaget.

Dato: 27. februar kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Midtfylket
Sted: Frivilligsentralen i Vikersund
Kontakt:
Eyolf Dannevig
eyolf.dannevig@modumktv.no
907 52 124

Vanlige årsmøtesaker.

Etterpå vil Hege Skredsvig fortelle om Skredsvig og museet i Eggedal.
Dette kan dere ikke gå glipp av, for vi har planer om tur til Skredsvigs - hagan til sommeren.

Vi skal som vanlig hygge oss med bevertning og utlodning.
Som vanlig er det tilbud om skyss.

Påmelding innen 22. februar til en av disse:
Olaug Holte: 32 14 94 19
Ingebjørg Bjørøen: 994 35 103
Tore Hagavold: 951 80 165

Kom og bli med.
Velkommen!

Hilsen styret i Midtfylket lokallag ved Ingebjørg Hovde