Sommerfest - Ringerike og Hole

Sommerfest på Røsholmstranda

Dato: 10. juni kl. 16:00–20:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og Hole
Sted: Røsholmstranda
Påmeldingsfrist: 07. juni
Kontakt/påmelding:
Randi Myhre
48 29 82 02

Tony lager god mat til oss og Sigrun Thales og hennes musikkvenner underholder.
Utlodning.