Ringerike og omegn lokallag

Årsmøte

Praktisk informasjon

  22. februar kl. 18:00–21:00

Fylke: Buskerud
Sted: Benterudstua
Påmeldingsfrist: 19. februar
Kontakt/påmelding:
Randi Myhre
482 98 202

Beskrivelse

Vanlige årsmøtesaker.