Ringerike og omegn lokallag - Årsmøte

Ny dato for årsmøte.

Dato: 20. mai kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og omegn lokallag
Sted: Klækken hotell
Påmeldingsfrist: 10. mai
Kontakt/påmelding:
Randi Myhre
48298202

Årsmøtesaker.
Saker som ønskes tatt opp, må sendes til styret innen 1. mai.
Besøk av fylkesleder, Kåre Kjennerud.