Ringerike og omegn lokallag - Lokallagsmøte

Velkommen til lokallagsmøte

Dato: 26. oktober kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og omegn
Sted: Benterudstua
Påmeldingsfrist: 24. oktober
Kontakt/påmelding:
Randi Myhre
482 98 202

Hønenensemblet med Grethe Ghanizaden underholder.