Ringerike og omegn lokallag - Lokallagsmøte

Velkommen til lokallagsmøte.

Dato: 25. januar kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og omegn
Sted: Benterudstua
Påmeldingsfrist: 23. januar
Kontakt/påmelding:
Randi Myhre
482 98 202

Allsang ledet av Helen Haavi Johansen akkompagnert av Per Nøsterud på trekkspill.