Ringerike og omegn lokallag - Lokallagsmøte

Dato: 27. oktober kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og omegn lokallag
Sted: Benterudstua
Påmeldingsfrist: 24. oktober
Kontakt/påmelding:
Jorun Johansen Ås
47468750

Besøk av historiker, Gudmund Bakke.
Utlodning.