Ringerike og omgeng lokallag - sommertur

Sommertur til Bjørneparken i Flå.

Dato: 18. august kl. 00:00–00:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og omegn
Kontakt:
Randi Myhre
48 29 82 02

Detaljert program senere.