Ringerike og omgeng lokallag

Lokallagsmøte med kulturkveld

Dato: 30. august kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og omegn
Sted: Benterudstua
Påmeldingsfrist: 28. august
Kontakt/påmelding:
Randi Myhre
48 29 80 02

Beskrivelse mangler