Ringerike og omegn lokallag - årsmøte

Vanlige årsmøtesaker.

Dato: 22. februar kl. 18:00–21:00
Fylke: Buskerud
Arrangør: Ringerike og omegn
Sted: Benterudstua
Påmeldingsfrist: 20. februar
Kontakt/påmelding:
Randi Myhre
482 98 202

Etter årsmøte er det sosialt samvær.
Besøk av fylkesstyrets leder, Kåre Kjennerud.