Temamøte om BPA

Dato: 30. mai kl. 18:00–20:00
Fylke: Buskerud
Kontakt:
Karine Strand Kløvtveit
ksk@blindeforbundet.no
32 83 65 00

Midt i livet gruppen inviterer til temakveld på fylkeskontoret tirsdag 30. mai kl. 18-20. Tema vil være Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) med ekstern foredragsholder. Det blir enkel bevertning. Påmelding til fylkeskontoret på tlf. 32 83 65 00 eller ksk@blindeforbundet.no innen 15. mai.