Lydavis for Buskerud


Buskerud lydavis uke 7 2017

Buskerud uke 7 2017 Velkommen til Buskerudavisa for uke 7. Datoen for utsendelse er 14. februar, og det er redaktør Helene Dahlmans stemme du hører. Aller først en viktig rettelse: det gjelder egenandelen på fylkeslagets sommertur 2017. Den er på 3500kr. Jeg kom i skade for å oppgi feil tall på forrige lydavis, men det riktige tallet skal være 3500kr. Beløpet er rettet opp på nettavisen vår, men ikke på Buskerudavisa på DaisyCD’n. Men så ….til ukens lydavis: Vi starter med meldinger som vanlig, først fra lag og foreninger innen Blindeforbundet; så tilbud fra eksterne lag og foreninger. Det er mye lokalt stoff å kose seg med i denne uken: Protokollen fra det første fylkestyremøte i år er klar, det er referater fra Midtfylke og Ringerike lokallag samt avsløring av hva det sto på plaketten som Modum Sparebank fikk. Rykende ferskt innpå bordet kom siste nummer av medlemsbladet Synspunkt med en helsides artikkel skrevet av fylkeslagslederen vår, Tone Vinje Nybakken. Etter dette følger hele tre artikler om synshemmetes situasjon i det norske samfunnet: Paul Olav Sandhei har testet ut kølappsystemet ved Øyeavdelingen på Drammen sykehus, regjeringen vil spare penger på Universell utforming (TEK17) samt forandre på fordelingen av tippemidler. Kos deg med lydavisa. Det går mot lysere tider………. Hilsen redaktør Helene