Lydavis for Buskerud


Buskerud lydavis uke 2 2017

Riktig godt nyttår, alle sammen og velkommen til den aller første utgaven av Buskerud lydavis i 2017. Som dere alle sikkert har fått med dere, blir det store forandringer når det gjelder lydavisa i 2017. Ukebladtillegget er historie, sluttet like før jul, og selv Buskerudavisa blir redusert ; foreløpig bare 7 utgivelser i vår, og undertegnete , Helene Dahlman, slutter i sin stilling som redaktør. Dette skyldes den økonomiske situasjonen: Buskerud fylkeskommune har trukket tilbake sin generøse støtte. Da har styret i nbf. Buskerud foreløpig besluttet at det skal lages to utgaver hver måned: i januar 9. og 30., i februar 13. og 27., i mars 13. og 27. Så kommer påsken, og etter påske er det plass til en utgave i april, 24. før jeg slutter som redaktør 1.mai. Innholdet i lydavisa vil også være noe annerledes: stoff fra Drammens tidende går ut, dvs. matstoff, reportasjer og dødsannonser; dessuten soltidene og navnedagene. Innholdet på den nye utgaven blir som følger: MELDINGENE som vanlig, så ORGANISASJONSSTOFF i dag: protokoll nr. 10 fra styremøte i fylkeslaget, så litt HILSNER OG SMÅNYTT FRA BUSKERUD, noen helseråd til hjelp i nyttårsforsettene, HURDAL HAR FÅTT NESTEN 1 MILLION KRONER,. Helt til slutt: BLIND STEFFAS LOMMESKILLING, en fortelling om Johan Falkbergets giverglede. Neste utgave av Buskerud lydavis blir laget 30. januar. Da bringer vi INNSYN på lyd med oversikt over masse aktiviteter i Nbf. Buskerud. Frist for innsendelse av stoff er 29.januar. Og NÅ: første utgave av den nye Buskerud lydavis: