15 jubileum i Midtfylket lokallag - Tekst av Ingebjørg Hovde

Referat fra 15 års jubileet for Midtfylket lokallag den 7. juni 2016 på Krøderen Samfunnshus.

Nyhetssak fra 28. juni 2016

 

Egentlig feiret vi en uke for tidlig, for Midtfylket lokallag ble stiftet 14.juni i 2001.

Både medlemmer og innbudte gjester ble ønsket hjertelig velkomne før Tore Hagavold leste hvem som var til stede denne kvelden, vi var 32 personer.   

Leder Ingebjørg Hovde fortalte så litt om historikken til lokallaget. Stiftelsesmøtet var i kjellerstua på Åmot kirke med 36 personer til stede, deriblant daværende daglig leder, Astrid Karin Natvig.

Interimsstyret som kalte inn til møtet, bestod av Kristoffer Kopseng, Harald Rishovd  og Ingebjørg Hovde. Referat fra stiftelsesmøtet ble lest opp.  

Vi hadde den glede å ha med oss mange gjester. Tidligere generalsekretær, Gunnar Haugsveen, og leder av lokalt arbeid i Blindeforbundet, Kristin B. Tronrud, fikk først ordet. Gunnar fortalte om arbeidet   i Blindeforbundet fra han ble medarbeider og fram til i dag. Så fortsatte Kristin med dagens situasjon, forsøk på innsparinger før tilskuddene blir mindre. Men landsstyret har vedtatt at alle fylkeslag skal bestå, det er vi glade for. 

Meget interessante foredrag som vi takket hjertelig for. Så leste Kjersti Blegeberg  en humoristisk fortelling om hvordan  det blir å bo på sykehjem i framtida, ikke spesielt lystelig akkurat.

Etterpå var det tid for bevertning, snitter og bløtkake ble servert til alles glede.

Etter pausen fikk vi litt trim sammen med spøkefuglene Kjersti og Anne Gro.

 Noen av gjestene ønsket å komme med en hilsen til det jubilerende lokallaget. Vi fikk gratulasjoner og mange gode ønsker for de kommende år. De som hadde ordet var Liv A Hansen, som hilste fra Drammen og omegn lokallag og overrakte et sett med bord og stoler for bruk ved stand og aktivitetsdager. Tone Vinje Nybakken hilste fra fylkesstyret og gav oss et fint bordflagg med den nye logoen til Blindeforbundet. Solveig Blix kom med gode ord og en nydelig blomsterbukett. Ringerike lokallag var forhindret fra å komme, men hadde sendt en nydelig blomstergruppe til oss. Kristin B.Tronrud gav oss en flott Lavendel. En dame til ba om ordet. Det var vår egen Ragnhild som deklamerte nydelig for oss. Tusen takk til dere alle!            

Medlemmene fikk så litt orientering om det som skal foregå i august og utover høsten.

Da var det tid for avslutning. Alle medlemmer og alle gjester ble takket så mye fordi de var med og gjorde kvelden til en fest.