AMBASSADØRER

Bukserud fylkeslag har to ambassadører, som har gjennomført kurs i regi av Blindeforbundet.

Nyhetssak fra 28. juli 2017

 Ambassadørene jobber for å gjøre Blindeforbundet mer synlig, ved å ta på seg oppdrag på skoler, utdanningssteder, pensjonistforeninger med mer.
Hensikten er å gi en innføring i hvordan det er å leve med en synsnedsettelse, og hvilke muligheter som finnes.
Fylkeslaget ønsker begge to lykke til med jobben