Årsmøte i Hallingdal lokallag

Det planlagte årsmøte 29. mars er utsatt. .

Nyhetssak fra 17. mars 2016

Nytt årsmøte blir tirsdag 12. april kl. 18.00 på Solstad hotell, Gol med påfølgende middag.
Påmelding innen 08.04 til Donna på 908 94 129.
Ta gjerne med en gevinst til utlodning.
Velkommen!