Årsmøte i Midtfylket lokallag

Litt om årsmøtet i Midtfylket lokallag, sendt inn av lagets sekretær.

Nyhetssak fra 15. april 2016

Bildet viser styret i lokallaget

 

Midtfylket lokallag av Norges Blindeforbund Buskerud har hatt årsmøte. Laget består av blinde, svaksynte og andre interesserte medlemmer i Krødsherad, Modum og Sigdal. Foreningen har 76 medlemmer og tar gjerne inn flere. Medlemsmøtene holdes på rundgang i alle tre kommuner. I 2015 var det seks møter, julebord samt en busstur til Vemork. Laget tilbyr skyss til og fra alle møtene. Alle i styret fortsetter. De er leder Ingebjørg Hovde, nestleder Ingebjørg Bjørøen, kasserer Tore Hagavold, sekretær Eyolf Dannevig, styremedlem Karen Bakken. Varamedlemmer Kjersti Blegeberg og Frida Mollerud.