Befaring på det blide sørlandet

Tilgjengelighetsutvalget i Buskerud er aktive og engasjerte. Det brukes mye tid på møter og befaringer. Like viktig er kunnskap og motivasjon.

Nyhetssak fra 05. oktober 2015

Samlet foran Fylkeshuset for å ta en befaring

Kristiansand er et godt eksempel på god tilgjengelighet og universell utforming. Byen har vært både pilot og fått priser for god tilrettelegging. Det var derfor naturlig å legge vår befaring til Kristiansand. Vi hadde møte med Norges Handikapforbund Agder og befaring med Helmer Espeland fra Kristiansand kommune. Han viste oss gode løsninger som er løst på en naturlig måte. Naturlige ledelinjer er fremtiden, og lettfattelig, logisk og intuitiv veifinning handler om arealplanlegging. Ryddige ganglinjer med tydelige og synlige kanter uten høydeforskjell gjør det greit for både syns- og bevegelseshemmede. Bruk av mye lys skal være både retningsvisende og gi trygghet.
Vi lot oss imponere av det som var bra, men det skal legges til at ikke alle løsninger var helt gjennomtenkt. I Markens (byens gågate) står det to informasjonstavler med bussavganger. I tillegg til tavlene er det mulig å få informasjon i både punkt, taktil og tale. Bussene har automatisk opprop til alle holdeplasser, så da var det naturlig å hive seg på en buss for å sjekke dette. Vi tok en runde rundt Tinnheia, og konkluderte med at lydkvaliteten og uttalen på holdeplassene ikke var så bra. Dagen etter møtte vi representanter fra Norges Blindeforbund Vest-Agder. Vi fikk blant annet en tur til Kilden - det nye kultur- og konsertlokale som ble åpnet i januar 2012. Et staselig bygg med en fantastisk beliggenhet, men dessverre ble vi ikke imponert av tilgjengeligheten. Her var det mange dårlige løsninger, og Blindeforbundet i Vest-Agder kunne fortelle at de stadig jobbet for å få gehør for forbedringer. To flotte dager med masse kunnskap og inspirasjon som vi kan bringe med oss i det videre arbeidet i Buskerud.