Befaring på KRONA

KRONA åpnet for snart ett år siden, og tilgjengelighetsutvalget i Buskerud har vært involvert tidligere.

Nyhetssak fra 06. april 2016

Bildet viser inngangspartiet i 3. et.

Nå var tiden kommet for å se om våre innspill var ivaretatt.
Fra utvalget deltok Runar A. Kvam og Mai-Liss Olsen samt Karine Strand Kløvtveit.
Vi hadde avtalt å møte administrerende direktør, Kristin Franck, som ble med oss rundt i bygget.
Bygget ble omtalt som Kongsbergs nye storstue, og det kan vi skjønne. Her er alt fra undervisning til kino.
Helhetsinntrykket var at det er gjort mye bra med hensyn til tilgjengelighet. Noe hadde vi å påpeke, som markeringer (kontraster) på søyler, trappeneser, gelendre samt på toalettene.
Bygget skal i løpet av sommeren ha ett års befaring, så vi opplevde en positiv adm.direktør som noterte alle våre innspill.
Det blir skrevet en rapport fra fylkeskontoret som sendes til Franck.
Blir våre innspill rettet, vil Krona være brukende for veldig mange uten ledsager.