Behov for assistanse på stasjonen?

Skal du reise med tog, kan du bestille assistanse.

Nyhetssak fra 20. april 2018

Assistansetjenesten er en service for personer med redusert fremkommelighet hvor personer kan få assistanse på stasjonsområdet og til/fra tog.
Assistansetjenesten kan bestilles av eller på vegne av funksjonshemmet togpassasjer.
Bestilles innen 24 timer før avreise for assistanse på ønsket tidspunkt.
Kundesenter tlf.: 477 70 098
E-post: assistanse@jbv.no

For mer informasjon:
http://assistanse.jbv.no